Μαθηματικά Β – τεύχος 1

1   Τι έμαθα στην α τάξη

2   Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω

  Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια

4   Μετρώ με εκατοστόμετρα

5   Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ

6   Βρίσκω την αξία των αριθμών στους διψήφιους αριθμούς

7   Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο

8   Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου

1ο επαναληπτικό κεφάλαια 1-8

Ενότητα 2

9   Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100

10 Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις

11Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ

12 Υπολογίζω τα ρέστα

13 Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά

14 Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα

15 Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα

2ο επαναληπτικό κεφάλαια 9-15

3η ενότητα

16 Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα

17 Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100 – εισαγωγή στην προπαίδεια

18  Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών

19 Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια

20 Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα

21 Λύνω σύνθετα προβλήματα (α)

22 Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια

23 Υπολογίζω με πολλούς τρόπους. Το συμπλήρωμα του 100

3ο Επαναληπτικό: κεφάλαια 16-23

4η ενότητα

24 Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5

25 Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4

26 Βρίσκω την προπαίδεια του 8

27 Βρίσκω την προπαίδεια του 7

28 Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6

4ο επαναληπτικό: κεφάλαια 24-28