Μαθηματικά Β – τεύχος 2

Ενότητα 5

29 Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11

30 Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου

31 Καλύπτω επιφάνειες

32 Μετρώ τον χρόνο που πέρασε

33 Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου

5ο επαναληπτικό: κεφάλαια 29-33

Ενότητα 6

34 Υπολογίζω το αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο

35 Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α)

36 Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β)

37 Λύνω σύνθετα προβλήματα (β)

38 Μετρώ το βάρος (α)

39 Μετρώ το βάρος: Το κιλό και το γραμμάριο (β)

40 Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ

6ο επαναληπτικό: κεφάλαια(34-40)

7η ενότητα

41 Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1000

42 Γνωρίζω το μέτρο

43 Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω

44 Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς

7ο επαναληπτικό: κεφάλαια (41-44)

8η ενότητα

45 Λύνω σύνθετα προβλήματα (γ)

46 Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών πολλαπλασιασμών (α)

47 Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα “ακριβώς”

48 Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα “και μισή”

49 Λύνω σύνθετα προβλήματα (δ). Η εκτίμηση στους υπολογισμούς

50 Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών πολλαπλασιασμών (β)

8ο επαναληπτικό: κεφάλαια (45-50)

9η ενότητα

51 Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες

52 Αναγνωρίζω τις παράλληλες ευθείες

53 Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε)

54 Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς

9ο επαναληπτικό: κεφάλαια( 51-54)