Μαθηματικά Α – τεύχος 1

Μαθαίνω τους αριθμούς μέχρι το 10

Ενότητα 1η: Οι αριθμοί μέχρι το 5 – Χώρος και σχήματα

1. Προσανατολισμός στο χώρο
2. Γεωμετρικά σχήματα
3. Σύγκριση & εκτίμηση ποσοτήτων
4. Οι αριθμοί από το 1 έως το 5
5. Αρίθμηση, ανάγνωση & γραφή των αριθμών (Ι)
6. Αρίθμηση, ανάγνωση & γραφή των αριθμών (ΙΙ)
7. Πρόσθεση & ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)
8. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 2η: (Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5)

9. Σύγκριση μεγεθών
10. Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)
11. Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ)
12. Σύγκριση αριθμών
13. Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)
14. Γραφή της πρόσθεσης με τη γραφή συμβόλων
15. Προβλήματα
16. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 3η: (Οι αριθμοί μέχρι το 20 – Αθροίσματα μέχρι το 10 – Νομίσματα)

17. Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20
18. Αθροίσματα μέχρι το 10
19. Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα
20. Τα νομίσματα μέχρι το 10
21. Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10
22. Προβλήματα
23. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 4η: (Αφαίρεση – Χάραξη γραμμών – Μοτίβα)

25. Οι αριθμοί μέχρι το 50
26. Χάραξη γραμμών
27. Μοτίβα
28. Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό
Αφαίρεση με την αριθμογραμμή
29. Διάκριση των συμβόλων “+” και “-“
30. Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό
31. Το συμπλήρωμα
32. Επαναληπτικό μάθημα