Μαθηματικά Α – τεύχος 2

Ενότητα 5η: (Οι αριθμοί μέχρι το 50 – Μονάδες και Δεκάδες – Τετραγωνισμένο χαρτί)

33. Οργάνωση συλλογών – Οι αριθμοί μέχρι το 50
34. Μονάδες και Δεκάδες (Ι)
35. Αθροίσματα με πολλούς όρους
36. Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί
37. Προβλήματα
38. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 6η: (Μονάδες και Δεκάδες – Γεωμετρικά σχήματα – Χρόνος)

39. Μονάδες και Δεκάδες (ΙΙ)
40. Γεωμετρικά σχήματα
41. Ο χρόνος
42. Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας
43. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 7η: (Χαράξεις και παζλ – Πρόσθεση και Αφαίρεση – Η υπέρβαση της Δεκάδας)

45. Χαράξεις, παζλ και μωσαϊκά
46. Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών
47. Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις – Η υπέρβαση της δεκάδας
48. Υπολογισμοί – Επιστροφή στην πεντάδα
49. Πρόσθεση και αφαίρεση – Διψήφιοι και μονοψήφιοι αριθμοί
50. Προβλήματα
51. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 8η: (Οι αριθμοί μέχρι το 70 – Πράξεις – Μέτρηση – Συμμετρία)

52. Οι αριθμοί μέχρι το 70
53. Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό
54. Μέτρηση μεγεθών
55. Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών
56. Εισαγωγή στη συμμετρία
57. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 9η: (Οι αριθμοί μέχρι το 100 – Πράξεις – Βάρος – Γεωμετρικά σχήματα)

58. Οι αριθμοί μέχρι το 100 – Χρήμα
59. Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση
60. Βάρος – Λειτουργία ζυγαριάς
61. Χαράξεις σχημάτων – Παζλ και πλακόστρωτο
62. Προβλήματα
63. Επαναληπτικό μάθημα