Το καπέλο περπατάει

Βλέπουμε προσεχτικά την εικόνα του βιβλίου

Διαβάζουμε το κείμενο

Μαθαίνουμε το δίψηφο φωνήεν ει.

Θυμόμαστε τη λέξη:

Διαβάζουμε συλλαβές:

Ας δούμε πάλι το κείμενο του βιβλίου:

Βλέπουμε το βιντεάκι και διαβάζουμε λέξεις:

Στις παρακάτω λέξεις οι συλλαβές μπερδεύτηκαν. Να τις βάλετε στη σωστή θέση:

Οι λέξεις που δείχνουν ότι κάποιος κάνει κάτι λέγονται ρήματα.

Τα ρήματα γράφονται με ει:

Μαθαίνω τα ρήματα σε -ει και -εις με την κυρία Σιντορέ

από Marioriastr

από Aggelikievdokia