Πού είναι ο Άρης 1 (πα – πι)

Ποιους βλέπουμε στην εικόνα;
Πού βρίσκονται;

Ο Άρης και η Μαρίνα βρίσκονται στην παραλία!

Τι άλλο βλέπουμε στην εικόνα;
Κάνουμε κλικ πάνω στα μοβ κυκλάκια.

Τι λέει ο Άρης;

Τι φωνάζει η πάπια;

Τι φωνάζουν τα παπάκια;

Διαβάζουμε προσεχτικά!

Στον πίνακα που ακολουθεί πατώ πάνω στις συλλαβές πα και πι.

Τετράδιο εργασιών

Ποιες λέξεις αρχίζουν
από πα

Ποιες λέξεις αρχίζουν
από πι

Πατήστε τα βελάκια πάνω δεξιά για προβολή σε πλήρη οθόνη.

Φύλλο εργασιών